Geen veroordeling – Zie jezelf niet anders dan Jezus

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon.
Romeinen 8:29

God vindt jou lief. Waardevol. Leuk. Daarom hoef je niet bang te zijn dat je iemand anders moet worden. Je hoeft je met niemand te vergelijken. Je hoeft ook niet met de ogen van andere mensen naar jezelf te kijken.

  • Niet meer: wat verwachten ze van me? Schiet ik nog tekort? Ben ik niet mooi genoeg? Stel dat ik een miskleun maak?
  • Niet meer: wie moet ik zijn? Als mijn grote voorbeeld? Wie mijn ouders in me zien? Wat ik gestudeerd heb?
  • Niet meer: hoe kan ik mezelf goed voelen? Als ik me uitsloof? Als ik me boven anderen plaats? Als ik iemand anders kan kleineren?

We hebben het mis als we denken dat we iemand anders moeten worden. Ja, we zijn zwak, en ja, we schieten tekort. Maar daarom hoeven we onszelf nog niet te veroordelen. Dat doet God ook niet. Hij heeft ons in Jezus vergeven en nodigt ons uit om voortdurend in zijn vergeving te leven. Hij noemt ons zijn kinderen. Noem jezelf en elkaar dan niet anders.

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt (Kolossenzen 3:9-10).

Je hoeft niemand anders te worden dan je al bent. Je bent Gods kind. Onze Vader is bezig om je te vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus.

Wink – Trots zegt dat je iemand moet zijn. Genade zegt dat je al iemand bent en dat op die persoon Gods gunst rust.