Kies voor het leven: kies voor de zegen

‘Kies voor het leven.’

Deuteronomium 30:19

God gunt je het leven. Het leven dat Hij voor jou in gedachten heeft staat nauwkeurig beschreven in het Oude Testament. Het gaat om een gezegend leven.

Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood’ (Deut. 30:15).

Jezus heeft voor jou aan alle voorwaarden voldaan die God stelt om je te kunnen zegenen. Hij nam de vloek, de tegenspoed en dood op zich. Kies je voor Jezus, dan kies je voor een gezegend, voorspoedig leven. Luister maar (naar Deut. 28:1-13).

‘Gezegend ben je in je woonplaats en onderweg.

Gezegend is alles wat je voortbrengt.

Gezegend is ook alles wat je binnenhaalt en wat uit je handen komt.

Gezegend zul je zijn in je komen en gezegend in je gaan.

Ik zal je de overwinning geven over elke dreiging en aanval: komen je vijanden als één man op je af, ze zullen naar alle kanten wegstuiven.

Gezegend zullen je voorraden zijn, gezegend al je arbeid.

Gezegend ben je op de plek die Ik jou geef als bezit.

Wat Ik beloof zal Ik ook doen, omdat Ik alles voor jou heb volbracht.

Iedereen om je heen zal opmerken dat je bij Mij hoort; iedereen zal tegen je opkijken.

Je zult overvloed aan zegen ontvangen in je gezin, in je werk, in jouw eigen unieke ruimte die je mag innemen, omdat mijn beloften ja en amen zijn.

Mijn rijkdom zal vanuit de hemel jouw deel zijn.

Je zult kunnen uitlenen zonder zelf ooit te hoeven lenen.

Je zult de eerste plaats innemen en nooit de laatste.

Je zult promotie maken, goed bekendstaan, nooit achterop raken.

Het is een kwestie van geloven, op Mij letten, rusten in vertrouwen en dan steeds meer aannemen.’

Johannes 19:31-42 Matteüs 27:51-66 Marcus 15:38-47 Lucas 23:47-55