Groei – Groeien dankzij leiders

Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Hebreeën 13:7

Wil je deel hebben aan Jezus, dan zul je deel uit moeten maken van Jezus’ lichaam, de gemeente. God laat de heerlijkheid van Jezus de gemeente instromen via haar leden. Het collectieve lichaam is sterker dan je eigen lijf, het collectieve brein intelligenter dan je eigen hersenen, het collectieve hart gezonder dan je eigen hart.

Gods Geest bedient het lichaam via mensen die zijn Woord bedienen. Hij stelt leiders aan die zelf het eerst door Hem bediend worden. Ze zijn niet beter dan de andere leden, maar God heeft ze aangesteld om voorop te gaan en daarom als eerste te horen te krijgen wat de gemeente nodig heeft, welke richting ze uit moet, wie wat doet. Ze staan daarom middenin de gemeente. Ze ontvangen inzicht, om dat door te geven aan de rest van het lichaam. Dat is de bediening van het Woord. Zo dienen ze de gemeente. Het gaat om dienend leiderschap. En om meerdere leiders, meerdere bedieningen, omdat de gemeente als lichaam een veelzijdig orgaan is. Van de rest van het lichaam wordt gevraagd hun positie te eren en te ontvangen wat God door hen heen wil geven.

Leiderschap is dus aan de gemeente gegeven om zegen door te geven. Je richt je daarom niet op hun persoon, maar op hun bediening. Je stemt je af op hun geloof. Wat zij doorgeven helpt je in je eigen geloofsgroei.

Wink – Een kind weet nog wat vertrouwen is, een kind van God krijgt dat vertrouwen terug.