Groei – Hoe je groeit in de waarheid

Door Jezus wordt duidelijk (…) dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Efeziërs 4:23

Wat we denken is lang niet altijd de waarheid. In ieder geval niet de waarheid van Jezus. Je gedachten kunnen echt een loopje met je nemen.

Er zijn drie gebieden waarin dat gemakkelijk gebeurt: in onze gedachten over onszelf, over de ander en over de omstandigheden. Word je geplaagd door minderwaardigheid over jezelf, boosheid op de ander, of zorgen over je omstandigheden? Het zijn leugens waar je de waarheid van Jezus tegenover mag stellen. Maak je gedachten ondergeschikt aan wat Hij zegt.

Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven (Romeinen 12:3).

  • De leugen van minderwaardigheid zegt: ‘Ik moet goed mijn best doen om gewaardeerd te worden, anders ben ik waardeloos.’

De waarheid van Jezus zegt: Jij moet niets. ‘Ik moet …’ mag worden: ‘Zo denkt Jezus over mij.’

  • De leugen van boosheid zegt: ‘Ik vind dat mensen aardig tegen me moeten zijn; zo niet, dan moeten ze gestraft worden.’

De waarheid van Jezus zegt: De ander moet niets. ‘Ik vind …’ mag worden: ‘Dat vindt Jezus ervan.’

  • De leugen van je zorgen maken zegt: ‘Tegenslagen moeten mij bespaard blijven, de omstandigheden moeten altijd perfect zijn.’

De waarheid van Jezus zegt: De omstandigheden moeten niets. ‘Ik ervaar …’ mag worden: ‘Dit is Jezus voor mij in mijn situatie.’

Stiltetip – Neem weer je tijd met Jezus. Breng je gedachten tot rust. Vul je met Hem. Zie en zeg: ‘Ik geloof in U. Ik denk wat U denkt’.