Groei – Hoe je groeit in geloof

‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ Matteüs 9:29

Zit je in een sleur? Worstel je met beperkingen? Wat geloof je? Wordt jouw geloof gedicteerd door eerdere ervaringen? Of durf je daaraan voorbij te geloven? Worden jouw verwachtingen bepaald door wat gewoon en gebruikelijk is? Of durf je uit te zien naar nieuwe dingen?

Onze ervaring, traditie en cultuur definieëren de norm. Normaal is dat je de grenzen aanvaardt die algemeen geaccepteerd zijn. Geloof je in die beperkingen? Dan ben je voor de wereld normaal. Maar is dat ook normaal? Of denkt God er anders over?

Blijf je een zondaar tot je dood, of ben je een nieuwe schepping? Moet je je neerleggen bij tekorten, of mag je uitzien naar voorspoed? Moet je met ziekte leren leven, of mag je geloven in genezing? Weet je niet hoe oud je wordt, of mag je hopen op een lang leven? Moet je genoegen nemen met je situatie, of maakt Jezus alle dingen nieuw?

Je leven zal zich richten naar wat je normaal vindt. Zo zul je denken. Spreken. Handelen. Je lichaam zal daarnaar luisteren. En zich daarop instellen.

Maar misschien moet je jezelf oefenen om voorbij het normale te geloven. Er zijn mensen die Jezus kennen als Iemand aan wie ze iets abnormaals mogen vragen. Weet je wat Hij zegt tegen een man die pleit voor de genezing van zijn knecht? Tegen twee blinden die willen zien? Tegen een vrouw die voor haar bezeten dochter opkomt? Hoor wat voor Hem normaal is:

‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ (Matteüs 8:13, 9:29, 15:28).

Stiltetip – Leef het leven dat God je gunt. Oefen je in het zien wat Jezus ziet. Groei in geloof. Zie en zeg: ‘Ik ben een nieuwe schepping. Ik geloof’.