Hart – De kracht van je innerlijk wezen

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Efeziërs 3:16-17

Lees hier een van de mooiste gebeden die je in de Bijbel kunt vinden. Lees en herlees hem. Neem hem tot je. Mediteer erop.

Wat bidt Paulus hier? Dat je een krachtig hart mag krijgen omdat Jezus daar woont. Je raakt vol van het besef hoe geliefd je bent. Jezus, die zo geliefd is door de Vader en daar zijn luister aan ontleent, geeft die liefde zonder reserves door aan jou.

Je gelooft in die liefde. Dat geloof is een diep weten. Het weten van je innerlijk wezen. Je weet dat Jezus zich bij je thuisvoelt. Dat geloof maakt je vanbinnen sterker en sterker.

Je mag het geloof in die liefde in je stille omgang met Jezus beoefenen. Kijk je naar Hem in je hart en besef je hoe Hij daar naar jou kijkt, dan ga je daarvan stralen. Je neemt vanzelf de luister, de heerlijkheid, de glorie van Jezus over.
Besef je wie Jezus is, dan zul je Hem steeds meer ruimte in je hart geven. Je zult dan ook steeds sterker worden in zijn liefde.

Lees bovenstaande bijbeltekst nog maar eens. En pak je Bijbel, lees de context. Paulus gaat verder en schrijft dat je de liefde van Christus mag kennen, die alle verstand te boven gaat. Ja, je zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:14-20).

Wink – Ben je in je hart overtuigd van Jezus, dan zullen je gedachten, gevoelens en daden die overtuiging volgen.