Hart – Een zuiver hart

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Psalm 51:5

Je hart is het plaatjesboek van de geest. Daar zitten de beelden opgeslagen die je hebt gevormd van alles wat indruk op je maakte. Het is een innerlijk beeldlexicon wat jouw kijk op het leven bepaalt.
Wat voor beeld heb je van een vader, een moeder, een kind, een man, een vrouw, een leider? Welke ervaringen hebben deze beelden gevormd? Zijn ze vervelend, doen ze pijn?

Wie zou kunnen zeggen: ‘Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben vrij van zonden’? (Spreuken 20:9).

God wil jouw symbolisch universum reinigen van alle kwade beelden. Geef je Hem je hart, dan zal Hij die beelden stuk voor stuk inruilen voor nieuwe beelden.

Bedenk wat het voor je zelfbeeld oplevert als je gereinigd bent van alles waar je jezelf in teleurstelde. Wat ben je rijk als je niet voortdurend lijdt onder wantrouwen, maar een gezonde kijk op vriendschap hebt. Kun je je voorstellen wat een plezier het in je huwelijk geeft als de pijn die je hebt opgelopen bij de andere sekse wordt genezen en opgeruimd? Stel je voor dat je zegen kunt ontvangen van een leider, in plaats van dat die alleen maar achterdocht en weerstand bij je oproept. En wat voel je je stevig in het leven staan als je een liefdevol beeld van een vader en moeder in je hart draagt.

God kan je dat allemaal geven. Hij kan je hart overschrijven. Jezus’ tegenwoordigheid schenkt je een zuiver hart met zuivere beelden.

Stiltetip – Zie en zeg: ‘U schenkt mij een zuiver hart met zuivere beelden. U woont in mijn hart’.