Hart – Gods Woord is als zaad in je hart

‘Het zaad is het woord van God.’
Lucas 8:11

Het woord is als zaad dat van invloed is in je gedachten. Dat kan uiteindelijk je hele leven beïnvloeden. Wie heeft tegen je gezegd wie je was? Wat je kon? Waar je terecht zou komen? En – waar ben je nu?

Misschien ken je dit kettingversje wel.

‘Zaai een woord en je oogst een gedachte.
Zaai een gedachte en je oogst een daad.
Zaai een daad en je oogst een gewoonte.
Zaai een gewoonte en je oogst een karakter.
Zaai een karakter en je oogst een bestemming.’

Zie je de invloed van een woord dat bij je binnenkomt? Uiteindelijk belandt het in je hart. Daar zal het zijn werk doen. Daarom zegt Jezus in zijn gelijkenis van de zaaier dat je Gods Woord als zaad in je hart moet toelaten.

‘Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen (Lucas 8:15).

Er zijn mensen die Gods Woord niet accepteren, of laten roven. Maar Jezus ziet je als goede grond voor zijn zaad. Hij ziet ook het resultaat, de enorme vrucht die het oplevert.

‘Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten’ (Lucas 8:8).

In een ander bijbelboek spreekt Jezus over dertig-, zestig, of hondervoudige vrucht. Voor hoeveel ga jij?

Stiltetip – Neem de tijd voor Gods Woord. Mediteer. Laat het landen in je hart. Verwacht ook resultaat. Zie en zeg: ‘Jezus, U woont in mijn hart. U zorgt voor veel vrucht’.