Hart – Het zelfportret in je hart

Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
Spreuken 27:19

In het hart maakt iedereen zijn zelfportret. Daar krijgt het beeld dat je van jezelf hebt gestalte. Alle ervaringen met jezelf, gedachten over jezelf en gevoelens die je over jezelf hebt worden in je hart tot een zelfbeeld gevormd.
In je hart zie je wie je bent. Durf je te kijken? Misschien word je gekweld door trots, jaloezie of zelfhaat. Het kan zijn dat je je mislukt voelt, bang bent voor de toekomst, met schuldgevoelens leeft, of met schaamte. Wellicht ben je ontevreden over jezelf.

Ook Jezus heeft in zijn hart een zelfportret gevormd. Hij heeft geen moeite met zichzelf. Nooit. Hij weet hoe geliefd Hij is door zijn hemelse Vader. Daarom kan Hij moeiteloos zijn hart tonen.

‘Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’.

Zo spreekt Jezus over zijn hart. Maar Hij zegt er iets bij over jouw hart.

‘Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart’ (Matteüs 11:29).

Leer van Jezus als het om je hart gaat. Hij wil je leren hoe je jezelf mag zien. Nederig en zachtmoedig. Want met zo’n hart kun je de genade ontvangen om jezelf te zien zoals God je ziet.
Hoe leert Jezus je om jezelf zo te zien? Door zelf in je hart te komen wonen. Daar vormt Hij jou tot iemand die zichzelf net zo geliefd weet als Hijzelf. Kijk je in je hart naar Hem, dan wordt zijn portret jouw zelfportret waarmee je tevoorschijn komt.

Stiltetip – Denk aan Jezus als je aan jezelf denkt. Bedenk dat Hij jouw zelfbeeld wil bepalen. Zie en zeg: ‘Ik ben als U. U woont in mijn hart’.