Hart – Je ziet Jezus in de spiegel

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 3:18

Je wordt aangetrokken tot wat er in je hart leeft. Heerst daar een dominant beeld, dan is dat normaal voor je.
Ben je bijvoorbeeld in elkaar geslagen, dan is dat blijkbaar de norm en ben je misschien zelf ook wel gewelddadig geworden. Was je vader een onbetrouwbare man, dan zijn alle mannen zo en stap je zelf ook weer gemakkelijk in een relatie met een onbetrouwbare figuur.

Je denkt dat je nu eenmaal zo bent. Maar dat is niet waar. Er kan een ander overheersend beeld in je hart ontstaan.

Wordt Jezus het belangrijkste beeld in je hart, dan zul je door Hem aangetrokken worden. Tegelijkertijd zal jouw werkelijkheid veranderen en afgestemd raken op Hem. Zijn opinie op de dingen wordt normaal voor je. Je denkbeelden en gevoelens. Wat je tot uitdrukking brengt. De manier waarop je dingen onder handen neemt. Hoe je handelt. Want Hij schenkt je een andere kijk op jezelf. Als je met de ogen van je hart naar jezelf kijkt, mag je Jezus zien.

Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus (1 Johannes 4:17).

Bepaalt Jezus wat je in de spiegel van jezelf ziet, dan zal zijn heerlijkheid onafgebroken op jou afstralen.

Stiltetip – Zie Jezus met de ogen van hart. Weet dat je op Hem mag lijken. Zie en zeg: ‘Ik ben als U, want U woont in mijn hart’.