Hart – Jouw hart is als een grammofoonplaat

‘Mijn hart juicht om God, mijn redder.’
Lucas 1:47

Je hart is een uiterst gevoelig orgaan. Het reageert op alles wat je meemaakt. Het verwerkt voortdurend informatie. Woorden, beelden en ervaringen die heftige emoties veroorzaken worden daarin opgeslagen. De opeenstapeling van indrukken bepalen de conditie van je hart.

Je zou je hart kunnen vergelijken met zo’n oude, zwarte grammofoonplaat. Zoals de groeven die in het vinyl gekrast zijn het geluid wat eruit komt bepalen, zo bepalen de ervaringen die zich in jouw hart hebben genesteld jouw levensgevoel.
Meestal zijn dat de meest pijnlijke. Dat iemand je iets aandeed. Dat je niet altijd geliefd was. Dat je verlaten werd. Of dat je je onveilig voelde.

Zelfs al lacht het hart, het lijdt pijn, vreugde eindigt altijd in verdriet (Spreuken 14:13).

Maar nu het wonder. God schenkt je een nieuw hart.
Je krijgt van Hem als het ware een prachtig gekleurde grammofoonplaat, waarin de groeven door God zelf zijn aangebracht. Hier klinkt andere muziek uit op. Hoe geliefd je bent. Hoe zeker je mag zijn van je waarde. Hoe veilig je jezelf mag voelen. Ook de oude melodieën hebben op die nieuwe plaats hun plaats, maar nu met een nieuwe betekenis.

Je hebt zelf de keus wat je laat klinken. Je kunt de naald van de grammofoonplatenspeler terugzetten op de oude plaat. Dan blijf je het oude, pijnlijke geluid horen. Maar concentreer je je op Jezus, dan hoor je het nieuwe geluid opnieuw en opnieuw.

Wink – Luister naar je hart: schrijft God daar zijn liefdesmelodie, of hoor je nog ruis?