Hart – Oefen met nieuwe beelden

… en de God des vredes zal met u zijn.
Filippenzen 4:8-9 (NBG ’51)

Je kunt je blijven concentreren op je pijnbeelden. Dan ben je naar je oude ik toegekeerd, die niet is wat je volgens God zou kunnen zijn. Je blijft vastzitten in leugens.

Je kunt je ook concentreren op Gods Woord. Dan word je opgericht naar Jezus, die je gezonde beelden schenkt van jezelf en alles waar je mee te maken hebt. Zo leer je in de waarheid te leven.

Hoe kun je jouw nieuwe leven met een nieuw hart leven?

1. Het eerste wat je helpt is je gedachten te richten op de kwaliteiten van Jezus:

Voorts, broeders …

  • al wat waar,
  • al wat waardig,
  • al wat rechtvaardig is …
  • al wat rein,
  • al wat beminnelijk,
  • al wat welluidend is …
  • al wat deugd heet
  • en lof verdient …

bedenkt dat!

2. Ten tweede kun je als een leerling oppikken wat voorgangers je op het fundament van genade overgedragen:

Wat u geleerd en overgeleverd is …

3. Ten derde kun je rolmodellen volgen in hun geloof:

wat gij van mij gehoord en gezien hebt …

4. Ten vierde kun je oefenen door de beelden die je ontvangt in de praktijk toe te passen:

breng dat in toepassing …

5. Zo ontdek je gaandeweg hoe je vanuit Gods rust mag leven:

en de God des vredes zal met u zijn (Filippenzen 4:8-9, NBG ‘51).

 

Stiltetip – Zie en zeg: ‘Ik beoefen een goed leven met de beelden die U mij geeft in mijn hart. U woont in mijn hart’.