Hemel – Gedachten over de hemel maken je vrij van zorgen

Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 1 Johannes 3:3

In ons hoofd maken we eigenlijk altijd scenario’s van ellendige dingen die zouden kunnen gebeuren. Wat je kan overkomen. Wat mensen zullen zeggen. Hoe de wereld eruit zal zien. En jouw eigen leven. We maken ons voortdurend druk over dingen die er nog niet zijn, maar waar we wel bang voor zijn. Ruzie. Scheiding. Ziekte. Ontslag. Armoede. Rampen. Pijn. Dood. Ons voorstellingsvermogen is net een ballon die zich eindeloos uitrekt omdat we hem blijven vullen met steeds meer troep.

Want dat is het, niets meer dan troep. Angstaanjagende troep. Maar waar maken we ons eigenlijk druk over? Waarom zijn we zo snel bezorgd en bang? Omdat we niet weten hoe geliefd we zijn. En welke goede gedachten God over onze toekomst heeft.

Daarom wil God dat we onze gedachten vullen met de hemel. Hij wil ons voorstel- lingsvermogen reinigen van al die duistere beelden. Door onze verbeelding te richten op beelden van de hemel. Om ons te genezen van onze duistere gedachten staat de Bijbel vol met beelden van een stralende hemel.

Richten we onze gedachten op de hemel, dan sluiten we aan op de hoopvolle toekomst die God voor ons heeft.1 Dat reinigt ons. Geeft ons frisse gedachten. Vol dankbaarheid. Positieve verwachting. Hoop.

1 Jer. 29:11