Het beste moment uit je leven is nu

‘Vader, nu is de tijd gekomen.’

Johannes 17:1

We krijgen een unieke kans om het beslissende moment van Jezus mee te maken. Let maar op.Jezus heeft drie jaar achtereen geproclameerd dat Hij Gods koninkrijk zal vestigen. Hij heeft onderwezen hoe zijn koninkrijk eruit zal zien: daar heerst liefde, omdat vergeving elke veroordeling uitsluit. En Hij heeft gedemonstreerd wat de gevolgen daarvan zullen zijn: op vergeving volgt bevrijding, genezing en zegen.Steeds heeft Jezus zijn klok afgestemd op Gods klok. Eerst was zijn tijd nog niet gekomen om in het openbaar op te treden (Joh. 2:4). Toen was het nog niet zijn tijd om zichzelf uit te leveren (Joh. 7:30, 8:20). Later kwam de tijd om zich in Jeruzalem te vertonen (Joh. 12:23). En nu, juist tijdens dit Pesachfeest, is het helemaal zijn tijd (Joh. 13:1).

Nooit heeft Jezus zich uitgeleverd aan veroordelende machten. Maar nu is het moment aangebroken dat Jezus alles wat Hij gezegd heeft zal waarmaken. In zijn gebed bevestigt Hij aan zijn Vader de perfecte timing waarin ze samenwerken. Die leidt tot verheerlijking van hen beiden.

‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen’ (Joh. 17:1).

Wat is Jezus’ grootheid? Dat Hij dieper zal gaan dan welk ander mens ooit is gegaan. Om iedereen hoger op te tillen. Wat is Gods grootheid? Dat Hij dat heeft gewild en daarvoor zijn Zoon heeft afgestaan.

Gods klok tikt altijd in de richting van de verheerlijking van zijn Zoon. Ook in jouw leven is het beste moment het tijdstip dat Jezus zijn grootheid toont. Vandaag dus.

Johannes 17