Het nieuwe hout

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

Jesaja 11:1

Jezus wordt onderweg naar Golgota door vrouwen beklaagd. Met veel misbaar, zoals oosterse vrouwen dat doen. Ze huilen en jammeren en slaan zich op de borst. Jezus stopt om hun op de waarheid te wijzen. Niet Hij is te beklagen, maar zij en hun kinderen.

‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen’ (Luc. 23:28).

Jezus voorziet hoe het oude verbond aan zijn einde zal komen. Dat zal met veel geweld gepaard gaan. Hij heeft al eerder gezegd dat Jeruzalem en haar tempel binnenkort verwoest zullen worden (Luc. 19:41-44). Het zit erin, die terreur. Kijk maar wat Hem wordt aangedaan. Hij is de nieuwe loot, het nieuwe hout. Als Hij al zo gewelddadig aan zijn einde komt, hoeveel te meer de oude stam als die straks wordt omgehakt.

‘Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’ (Luc. 23:31).

Jezus komt met een nieuw verbond. Maar als de Joden Hem veroordelen, welke hoop blijft er dan nog over voor henzelf? Zowel het oude als het nieuwe verbond zal op die manier aan hun neus voorbijgaan.

Jezus is onderweg om als een nieuwe scheut uit de dode stam op te schieten. Maar eerst zal Hij al het geweld waarmee mensen elkaar veroordelen op zich nemen. Dat zal hun vrijspreken. Als mensen dan toch nog aan Hem voorbijgaan, hebben ze pas echt reden om te jammeren en te klagen.

Johannes 19:1-18 Matteüs 27:26-33 Marcus 15:15-22 Lucas 23:25-31