Het oor stuurt het oog

‘Ik heb de Heer gezien!’

Johannes 20:18

Hoor je Gods woord, dan ga je alles anders bekijken. Ons oor stuurt namelijk ons oog. Wat we horen bepaalt wat we zien. Zodra je bijvoorbeeld het geluid van een film uitzet, raak je de draad kwijt, ook al blijf je alles zien. De vraag is welk geluid je toelaat om jouw manier van kijken te sturen. Mag Gods woord jouw kijk op alles bepalen?

De vrouwen, Petrus en Johannes zien een leeg graf. Maar ze kunnen niet geloven wat ze zien. Het heeft een averechts effect op hen: ze schrikken en vluchten weg. Je weet dan ook pas wat je moet zien als je het te horen krijgt. Pas als God spreekt ga je zien wat Jezus heeft volbracht.

Wat bepaalt jouw kijk op de omstandigheden? Wat je ziet, of wat God ervan zegt?

Wat bepaalt jouw kijk op de toekomst? Wat je vermoedt, of wat Jezus daarover aan het licht brengt?

Wat bepaalt jouw kijk op mensen? Wat je van hen meemaakt, of wat Gods woord over hen zegt?

Wat bepaalt jouw kijk op jezelf? Wat je van jezelf ziet, of wat God over jou uitspreekt?

Wat bepaalt jouw kijk op Jezus? Wat je zelf van Hem vindt, of wat Gods woord over Hem zegt?

Maria’s gezichtsveld wordt belemmerd door tranen. Alles lijkt grijs en grauw. Ze ziet niets anders dan een tuinman. Maar zodra ze haar naam hoort, ‘Maria!’, ziet ze wie ze moet zien. Jezus! Dat woord uit die mond zet haar kijk op alle dingen, haar complete bestaan en alles om haar heen in een nieuwe gloed (Joh. 20:11-18).

Johannes 20:1-18 Matteüs 28:1-15 Marcus 16:1-13 Lucas 24:1-35