Het teken van Jona

 

‘Hier ziet u iemand die meer is dan Jona!’

Matteüs 12:41

Jezus trekt een parallel tussen zichzelf en Jona, maar ook tussen de Joden en Jona. Jona bleef drie dagen en nachten in de buik van de vis in het dodenrijk (Jona 2). Jezus zou ook drie dagen en nachten in het dodenrijk blijven.

 

Toen Jona weer in het land der levenden verscheen, kwam Gods genade beschikbaar voor Ninevé, een heidense stad (Jona 3:10). Nadat Jezus opstond uit de dood, kwam Gods genade beschikbaar voor alle volken. Jona wees Gods genade voor Ninevé af; hij bleef erover zitten mokken (Jona 4:1-3). Ook de Joden zouden Gods genade die met Jezus’ dood en opstanding beschikbaar kwam afwijzen. Zo is Jona een teken geworden voor de Joden.

‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven’ (Mat. 12:39-40).

Omdat de inwoners van Ninevé wel op Gods genade-aanbod ingingen, zijn ze daarmee tot een oordeel geworden voor de Joden die dat niet deden (Mat. 12: 41). Toch zal ook het Joodse volk uiteindelijk Jezus aannemen, als Gods werk met de kerk onder de andere volken zijn hoogtepunt heeft bereikt.

God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten (…) Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered (Rom. 11:2, 25-26).

Let op Israël. Het is geweldig fascinerend om deel uit te maken van Gods wereldwijde genadeplan!