Interview Bijbel eenvoudig naverteld

Interview CIP, 20 maart 2014

“De Bijbel is voor velen een moeilijk boek” – De Bijbelse boodschap in eenvoudige taal

Willem met BEN 2014“Jezus wordt vaak voorgesteld als te slap of Iemand met een opgeheven vingertje. Maar in essentie is Hij de meest aantrekkelijke Persoon.” Om dit duidelijk te maken schreef Willem de Vink De Bijbel eenvoudige naverteld. “Ik merk dat de Bijbel voor velen een moeilijk boek is. Met eenvoudige woorden heb ik de bijbelse boodschap daarom naverteld.” Willem houdt zich daarbij vast aan de rode draad dat “God één Persoon uitkoos, Die kon instaan voor alle mensen”.

Op jonge leeftijd begon Willem met lezen van de Bijbel om Jezus’ leven te ontdekken. “Want toen al was Hij voor mij een held en een voorbeeld. Als Jezus naar voren wordt gehaald kunnen we de bijbelse boodschap beter begrijpen. Daardoor ontstond mijn zoektocht om mijn fascinatie voor Jezus over te dragen aan anderen. Al sinds mijn tienerjaren leg ik om die reden de Bijbel uit aan mensen om mij heen.” Dit doet Willem door middel van spreekbeurten, maar ook in boeken en tekenwerk. Zo verscheen in het verleden van zijn hand een stripverhaal met 34 bijbellessen over Jezus. “In de loop der jaren heb ik de Bijbel steeds meer leren ontdekken. Die rijkdom wil ik doorgeven.”

Eenvoudig taalgebruik
De auteur geeft toe dat Gods Woord een moeilijk boek is. Daarom besloot hij de Bijbel eenvoudig na te vertellen. “Onlangs las ik in de krant dat een kwart van de kinderen die de basisschool verlaten, moeite hebben met lezen. Dit is een enorme groep voor wie de Bijbel moeilijk toegankelijk is.” In zijn boek staan in totaal 280 verhalen. “De opmaak bestaat uit grote letters en korte zinnen. Dit is bewust gedaan voor mensen die moeite hebben met lezen. Ook staat alles in de tegenwoordige tijd beschreven. Zo komt de boodschap voor de lezer dichterbij.” En niet te vergeten: eenvoudig taalgebruik. Zo wordt de tabernakel door Willem omschreven als ‘een mobiele tent waarin God woonde’.

Willem maakt duidelijk dat hij een te eenzijdig beeld van de Bijbel wil voorkomen. En dus heeft hij ook de gruwelverhalen uit het Oude Testament een plek gegeven. “In Richteren lezen we over mensen die deden wat goed is in hun eigen ogen. Vervolgens werd een complete stam bijna uitgeroeid. In mijn boek verwijs ik vervolgens naar de noodzaak van Jezus’ komst. Het gaat erom dat we mensen nieuwsgierig maken naar Hem. Want Hij kreeg het dus wél voor elkaar om vijanden lief te hebben. Al het onheil in het Oude Testament verwijst dan ook naar de noodzaak dat mensen redding nodig hebben. Jezus heeft alle gruwelen op Zich genomen. Dit besef helpt mensen om ook de minder fijne bijbelverhalen te lezen.”

De liefhebbende Jezus
“Jezus is de meest aantrekkelijke Persoon, maar er wordt voortdurend een karikatuur van Hem gemaakt,” vervolgt Willem. “Hij wordt bijvoorbeeld te slap of met een opgeheven vingertje voorgesteld. Maar in essentie spreekt de Bijbel over een liefhebbende Jezus. Daar heeft iedereen behoefte aan.” Dit is dan ook de rode draad van zijn boek. “Alle verhalen uit de Bijbel werken toe naar die ene Persoon die voor alle mensen is gekomen. Ja, we kunnen een andere draai aan de Bijbel geven. Ja, er zijn populaire navertellingen waaruit blijkt dat de Bijbel een sprookje of een controversieel boek is. Maar achter de bijbelverhalen schuilen diepe lessen, zoals: niet veroordelen, maar liefhebben. Dat is het grote thema waar de bijbelse boodschap om draait.”

Toen Willem zelf de Bijbel ging lezen, begon hij in het Nieuwe Testament, op zoek naar Jezus. “Later las ik ook dat Hij in het Oude Testament veel ter sprake komt. Daardoor heb ik ontdekt dat God er al heel vroeg op uit was om Zijn Zoon te sturen. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt of mensen beginnen te lezen in het Oude of Nieuwe Testament. Ja, je kunt mensen aanraden om te beginnen met de evangeliën. Maar ik ken ook velen die in Genesis zijn begonnen. Het gaat erom dat er een honger naar volmaaktheid ontstaat, naar Jezus. Als dat verlangen sterk is, gaat de Bijbel enorm tot je spreken. Als dat niet het geval is, is de Bijbel niet meer dan drama of een boek met bloedige verhalen.”