Jezus’ grootheid maakt ons één

‘Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn.’

Johannes 17:22

Niet onze gezamelijke programma’s maken ons één. Niet ons streven naar eenheid. Zelfs niet ons gebed. Jezus is er duidelijk over: het is zijn grootheid die ons één maakt. Iedereen die deelt in zijn luister is in die glorie met elkaar verbonden. Als twee mensen geloven in de heerlijkheid die Jezus op hen heeft gelegd, zijn ze één. Als ze allebei geloven dat Jezus hun zonden vergeven heeft, moet elke achterdocht wijken. Als hun besef gevuld is met ‘geen veroordeling’, is ook elke strijd uitgesloten. En als ze er allebei van overtuigd zijn dat God hun beiden gul wil zegenen, krijgt jaloezie geen kans. Omdat Jezus zijn grootheid met iedereen van ons wil delen, ligt in die glorie het geheim van onze eenheid.

‘Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’ (Joh. 17:23).

De wereld raakt niet overtuigd van een slim verteld verhaal of een indrukwekkende organisatie. Maar wel van een gemeenschap die schittert in harmonie en voorspoed. Ons getuigenis voor de wereld is de luister van Jezus, waarin we allemaal delen.

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel (Jes. 60:1-3).

Johannes 17