Jij bent Gods geliefde kind

God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept.
Romeinen 9:12


In de wereld moet je jezelf eerst bewijzen, voordat je bevestigd wordt. Als je je examens gehaald hebt, krijg je een diploma. Na een proeftijd krijg je een vaste aanstelling. Jouw prestaties bepalen dus hoe mensen jou zien. Wat je doet, bevestigt wie je bent.

In Gods koninkrijk is het andersom. Daar word je eerst bevestigd, voordat je aan de slag gaat. Je ontvangt eerst je diploma, voordat je aan Gods leerschool begint. God roept je bij je naam en verzekert je dat je zijn kind mag zijn. Wie je bent, is belangrijker dan wat je doet.

Kijk maar hoe dat bij Jezus ging. Nog voordat Hij ook maar iets heeft verricht, spreekt God zich over Hem uit: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’ (Mar. 1:11).
Jezus wordt bevestigd in zijn identiteit. Hij is Gods grote liefde. Met die woorden gaat Hij van start. En alles wat Hij doet, ligt in het verlengde van die woorden. Wie Hij is, bepaalt wat Hij doet, niet wat Hij doet bepaalt wie Hij is.

Als je goed luistert, hoor je dat jij ook Gods grote liefde wordt genoemd. ‘Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon’ (Ef. 1:5-6).

Jij bent in Jezus Gods geliefde kind. Zo roept Hij je. Bedenk wat een zekerheid, vrede en vreugde die wetenschap geeft als je daarop ingaat. Als dat voorop staat, wordt wie je bent niet langer beïnvloed door je prestaties of mislukkingen. In plaats daarvan bepaalt wie je bent langzaam maar zeker steeds meer wat je doet.

Tip – Blijf luisteren naar wat God in jou ziet!