Kijk: vrucht, kijk: liefde

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’

Johannes 15:12

Denk vandaag nog eens aan de vergelijking van Jezus dat Hij de wijnstok is en jij de wijnrank (Joh. 15:1). Zoals Jezus in jou is, zo ben jij in Hem. Als je beseft dat je in Hem mag blijven als een tak aan de stam, dan weet je ook dat Hij in jou zal blijven om zijn vrucht in jou mogelijk te maken. Zijn levenssappen stromen immers door je heen?

‘Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen’ (Joh. 15:5).

Het strekt God de Vader tot eer als zijn vrucht in jou zichtbaar wordt. Dat heeft Hij altijd al zo gewild en zelf ook mogelijk gemaakt. Om te beginnen heeft Hij zijn Zoon gegeven om jouw zonden weg te nemen (je bent gereinigd). Daar bovenop gaf Hij je ook zijn Geest, die onafgebroken in jou aanwezig is met de kwaliteiten van Jezus (je bent opgericht).

‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen’ (Joh. 15:8).

De Vader weet als wijnbouwer heus wel dat het tijd kost om die kostelijke vrucht te zien. Die tijd neemt Hij dan ook gewoon voor jou. Jij van jouw kant mag je bewust zijn van de onveranderlijke liefde die Hij voor je heeft. Het is dezelfde liefde die Hij heeft voor Jezus. Zo innig verbonden ben je met Hem. En als je het nog niet wist: Jezus garandeert die liefde.

‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde’ (Joh. 15:9).

In die intieme omgang ontstaat op den duur vanzelf de vrucht die Hij bedoelt. De liefde werkt als een gebod dat Hij zelf waarmaakt.

Johannes 15