Liefde – God heeft zijn liefde bewezen

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Romeinen 5:8

Kan God zijn liefde bewijzen?
Er was een periode in mijn leven dat ik Gods liefde totaal niet ervaarde. Ik voelde niks. Beleefde niks met Hem. Waren anderen enthousiast, ik niet. Ik merkte dat ik onverschillig begon te worden over God. Wat was er met me aan de hand?

Terwijl ik op een winderige dijk hierover liep te piekeren, moest ik denken aan Jezus. Hij had aan een kruis gehangen. Dat had niets met mijn gevoel te maken en ook niets met wat ik zou moeten ervaren. Het was gewoon gebeurd. Een feit in ruimte en tijd.
Jezus was daar buiten de stadsmuren van Jeruzalem op een heuvel langs de kant van de weg vermoord, bijna tweeduizend jaar geleden. Dat was net zo’n feit als dat ik op dit moment hier op de dijk liep.

Maar had dat feit ook iets met mij te maken? Ja, ik wist ervan, ik kon er niet omheen. Ook al voelde ik niks, dat kruis zou blijven spreken. Daar bewees God zijn liefde, ook voor mij. Dat feit was een keihard bewijs.

Al ervaarde ik niets, ik kon in ieder geval naar dat kruis kijken. Vroeg of laat zou het gevoel wel weer in me terugkomen, de ervaring, de respons op die liefde.
En dat gebeurde. God bewees zijn liefde en dat blijft Hij doen, zodat ik kan blijven reageren en daardoor meer dan ooit lééf.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven (1 Johannes 4:9).

Stiltetip – Neem weer je moment van stilte met Jezus. Stel je Hem voor aan het kruis. Hij hing daar voor jou. Zie en zeg: ‘Ik ben geliefd’.