Liefde – God = liefde

God is liefde.
1 Johannes 4:8

Wie is God? De kortste uitleg vind je in deze drie woorden: God is liefde. Heel de Bijbel draait om die woorden.
Omdat God liefde is, kan Hij niet anders dan liefhebben.

Want de HEER, uw God, is een God van liefde (Deuteronomium 4:31).

  • Omdat God liefde is, is alles wat liefde is van Hem afkomstig.

De liefde komt uit God voort (1 Johannes 4:7).

  • Omdat God liefde is, ben jij er. Vanwege zijn liefde.

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen (Efeziërs 1:4).

  • Omdat God liefde is en wij naar zijn evenbeeld zijn geschapen, kan het niet anders dan dat wij ook vol liefde zijn. Of het in ieder geval kunnen worden, wanneer we opnieuw geboren zijn.

Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God (1 Johannes 4:7).

  • Omdat God liefde is, is zijn liefde in ons. Jezus woont inderdaad in je met zijn liefde. Daar mag je op vertrouwen.

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop (1 Johannes 4:16).

  • Omdat God liefde is, kun je liefhebben leren. Je leert het van Jezus, die Gods liefde perfect heeft waargemaakt en nu continu in jou uitwerkt. Heb je er zin in? Blijf dan van Hem ontvangen.

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft (1 Johannes 3:16).

Wees blij dat God liefde is en dat jij die mag kennen!

Wink – Het toppunt van geluk is dat je wordt wie je werkelijk bent: Gods speciaal geliefde kind.