Liefde – Gods liefde voor Israël

De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug.
Romeinen 11:29

God heeft altijd gezocht naar manieren om zijn liefde tot uitdrukking te brengen. Daarom koos Hij van alle volken in eerste instantie Israël uit om mee op te trekken. Ondanks dat Israël niet op zijn liefde inging, bleef Hij zijn liefde benadrukken.

‘Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als ik over hem spreek rijst zijn beeld in mij op, dan raak ik diep bewogen. Ik móet mij over hem ontfermen – spreekt de HEER’ (Jeremia 31:20).

Lees je in de Bijbel over Gods liefde voor Israël en kijk je naar de geschiedenis van dit volk, dan kun je je alleen maar verbazen over Gods genade. Hij blijft trouw aan zijn beloften voor Israël, trouw aan zijn liefde voor zijn volk.

‘Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen’ (Jeremia 31:3).

Israël is een bewijs van Gods genade op wereldschaal. Daarom heeft Israël ook ons voortdurend iets te zeggen: als God zo trouw is aan hen, dan ook aan ons, aan mij.

Want Gods genade voor Israël is ook zijn genade voor ons. Jezus heeft de scheidsmuur tussen Israël en ons, de wet die scheiding bracht, weggenomen (Efeziërs 2:11-22).

Daarom zegt God nu net zo diep bewogen tegen jou: ‘Jij bent mijn geliefde, mijn oogappel. Ik móet me over je ontfermen.’

Stiltetip – Wees dankbaar dat je in dezelfde liefde bent opgenomen als de liefde die God heeft voor Israël. Jij mag die liefde in je intieme omgang met God weer beantwoorden. Zie en zeg: ‘Ik ben geliefd’.