Liefde – Jezus definieert het vaderschap

‘Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’
Johannes 14:7

Wat is een vader? Ik had geen goed voorbeeld aan mijn vader. Hij was grillig, onberekenbaar en soms gewelddadig. Daarom kon ik lange tijd niks met God als Vader. Ik had er geen goed beeld bij.

Maar ik had wel een beeld van Jezus. Hij was mijn held, mijn voorbeeld. Zo krachtig, stabiel, betrouwbaar en teder als Hij was, daar kon niemand tegenop. Maar God de Vader? Tja. Totdat ik leerde dat je Jezus de Zoon en God de Vader een op een op tegen elkaar kon inwisselen.

‘De Vader en ik zijn één’ (Johannes 10:30).

Nu weet ik wie mijn hemelse Vader is. Jezus helpt me om Hem te kennen. Ik ken zijn liefde voor mij. Ik kan me op mijn gemak bij Hem voelen. Bij Hem kom ik thuis.
Dankzij Jezus weet ik dat God geen vader als aardse vaders is. Hij is wel de inspiratiebron voor alle vaders. Hij is de bron van elk vaderschap, de eerste Vader, de enige echte ook.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde (Efeziërs 3:14-15).

Hij is de HEER, die er altijd voor ons zal zijn als onze Vader.

HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt:
vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.
God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed
(Psalm 68:5-7).

Wink – Je eert God als Vader het meest als je blijft zeggen: ‘Ik ben zijn geliefde kind’.