Liefde – Jezus rehabiliteert Petrus

‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’
Johannes 21:17

Niets wat wij doen kan Gods liefde voor ons groter maken. En niets wat wij doen kan het kleiner maken. Jezus schonk ons aan het kruis een complete en definitieve vergeving.

Alle vier de evangelieschrijvers vertellen hoe Petrus tot drie keer toe Jezus verloochende. Geen van hen vermeldt dat hij daarna iets moest doen om het goed te maken. Dat zou ook in tegenspraak zijn met Jezus’ onvoorwaardelijke liefde. Johannes beschrijft hoe Petrus door Jezus wordt geholpen om daarop te vertrouwen.

Petrus had nog maar bitter weinig geloof in zichzelf na die verloochening van Jezus op de binnenplaats van de hogepriester. Maar Jezus geeft zijn leerling op het strand aan het meer van Galilea geloof in zijn liefde terug.

Jezus vraagt tot drie keer toe aan Petrus: ‘Heb je Mij echt lief?’

Daarmee haalt Hij het geloof in zijn leerling naar boven dat hij Hem lief mag hebben, ondanks dat hij het zo lelijk verprutst had.
Petrus is vergeven, hij mag van Jezus houden. Hij wordt door die liefde van zijn Meester opgericht uit zijn zelfverwijten en gerehabiliteerd om veel te betekenen voor anderen (Johannes 21:15-17).

Wink – Waar kijk je naar? God keert zijn liefdevolle aangezicht naar jou toe.