Liefde – Liefde kun je leren

Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
1 Korintiërs 13:2

Kun je liefde leren? Hoewel ik op de bijbelschool lesgaf over relaties, liep ik daar rond met één grote vraag: wat is liefde?
Op een goede dag sloeg ik de lunch over om die vraag aan God voor te leggen. Na de maaltijd sprak een student me in de gang aan. Hij vroeg of ik zijn vriend wilde worden.
Ik was verbaasd, zo’n verzoek kreeg ik niet elke dag. Op mijn kantoor legde hij me uit dat dit voor hem van groot belang was, omdat hij iemand nodig had aan wie hij zijn verhaal kwijt kon. Ik ging op zijn voorstel in. Hij begon me de weken die volgden alles te vertellen wat hij op zijn hart had. Ik was er blij mee, want ik kreeg het idee dat God mijn gebed aan het verhoren was.
Maar de student was minder blij. Toen we na een maand of twee onze vriendschap bespraken, zei hij wat hem frustreerde. Híj vertelde namelijk wel alles, maar ík kwam niet voor de dag met wie ik was. Ik moest toch echt uit mijn schulp komen.

God was inderdaad bezig om mij te leren wat liefde was. Maar ik had nog een behoorlijke weg te gaan. Hoewel ik dus kon luisteren, moest ik ook gaan praten. Die uitdaging ben ik aangegaan en zo leerde ik een kostbare les.

Er is moed voor nodig om jezelf te geven. Maar we hebben een geweldige inspiratiebron als het om de liefde gaat. Jezus gaf zichzelf eerst. Hoe geef jij je aan Hem?

Wink – Ik ben gemaakt voor de liefde; mijn bestemming is om geliefd te zijn en liefde te geven.