Liefde – Samen geliefd

Aan hem komt de eer toe, in de kerk.
Efeziërs 3:21

Ben je gegrepen door Gods liefde, dan ga je vroeg of laat beseffen dat wat Jezus gedaan heeft niet alleen maar voor jou kan zijn. Heeft Hij jouw zonden vergeven en jou een nieuw leven gegund, dan ook iedereen. Jij bent geliefd en daarom zijn we samen geliefd. Hij is ónze Vader.

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde (Efeziërs 3:14-15).

Gods Vaderliefde is zijn schoonheid, zijn glans en glorie. Geloof je daarin en vang je die op in je hart, dan krijgt Jezus zijn plaats binnenin je en word je sterk in zijn liefde.

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde (Efeziërs 3:16-17).

Maar jij niet alleen. Die liefde inspireert een hele gemeenschap, de kerk die op Gods genade wordt gebouwd. Iedereen is daar door God als heiligen apartgezet voor zijn liefde. Samen bewonder je die liefde. Je ervaringen met die liefde geef je aan elkaar door. En zo maak je die groter.

Dan zult u (samen!) met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeziërs 3:18-19).

Het is onvoorstelbaar, maar raken we met elkaar voller van Gods liefde, dan zien we zijn kwaliteiten onderling steeds sterker stromen.

Stiltetip – Besef dat je niet in je eentje van Gods liefde geniet. Dank God voor de kerk. Zie en zeg: ‘Ik ben geliefd, want wij zijn geliefd’.