Liefde – Slappe liefde, sterke liefde

De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt.
Sefanja 3:17

Liefde is nooit slap, al krijgen sommige mensen een wee gevoel bij dat woord. Misschien komt dat omdat ze geen goede voorbeelden van echte, sterke liefde kennen. Ze zien eigenlijk alleen maar Adam voor zich, die in de tuin zweeg.

Slappe (onechte) liefde:

 • vindt alles goed;
 • wil aardig gevonden worden;
 • rechtvaardigt zichzelf;
 • probeert te controleren;
 • ontwijkt verantwoordelijkheid;
 • zoekt eigen belang en gemak;
 • is bang voor mensen;
 • zwijgt.

Maar kijk naar Jezus: Hij wordt een goddelijke Held genoemd (Jesaja 9:5), terwijl Hij toch vol van liefde is. Hij nam het in tegenstelling tot Adam in de tuin voor iedereen op. Hij is dan ook het voorbeeld van echte, sterke liefde.
Ben je vol van Hem, dan zul je met sterke liefde in je vriendschappen, huwelijk, gezin, kerk en werk staan.

Sterke (echte) liefde:

 • is waakzaam, onderscheidt gevaar;
 • is gevaarlijk, resoluut;
 • staat vast in Jezus’ rechtvaardiging;
 • heeft geloof in de ander, laat vrij;
 • neemt verantwoordelijkheid;
 • zoekt het belang van de ander;
 • is vrij en onafhankelijk van mensen;
 • spreekt zichzelf uit.

Stiltetip – Wees sterk in echte liefde. Vul je met de liefde van Jezus. Neem daar weer 30 minuten voor. Zie en zeg: ‘Ik ben geliefd.’