Liefde – Thuis in Gods vaderliefde

‘Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’
Lucas 2:49

Jezus was twaalf jaar oud toen Hij aangaf wat zijn bestemming was. Hij hoorde thuis in het huis van de Vader.
Daar hoor jij ook thuis. Dat is ook jouw bestemming. Want daar hoort iedereen thuis. Omdat iedereen Gods vaderliefde nodig heeft. Daarom is iedere verloren zoon er welkom.

Een verloren zoon is iedereen die nooit geweten heeft wat een vader was. Of die dacht dat hij geen vader nodig had. Of die boos op zijn vader was. Iedereen die leefde als een wees. Zonder achtergrond. Zonder wortels. Zonder verbanden. Ogenschijnlijk vrij, maar ook ongeleid en eenzaam.

Met zijn gelijkenis van de vader en de zoon laat Jezus zien dat het voor een verloren zoon nooit te laat is om thuis te komen. Nooit te laat om te vallen in de armen van de Vader en door Hem gekust te worden. Nooit te laat voor het feest. Omdat Gods vaderliefde altijd beschikbaar is (Lucas 15:11-32).

1. De Vader houdt met zijn vaderliefde van jou …
met de liefde van de enige, echte, eeuwige, hemelse Vader. Daarom zal Hij zijn blik nooit van je afkeren.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Lucas 15:20

2. De Vader houdt met zijn vaderliefde van jou …
omdat je uit Hem voortgekomen bent. Hij kan in alles met je meevoelen en zal dat aan je laten merken ook.

Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Lucas 15:20

3. De Vader houdt met zijn vaderliefde van jou …
omdat Hij in jou zijn gelijke ziet om mee op te trekken. Hij geeft je zijn mantel, zodat je in zijn waardigheid leert wandelen. Zijn zegelring, waarmee je het familiebedrijf vertegenwoordigt. Zijn sandalen, waarop je als vrij man rond mag lopen. En het gemeste kalf, omdat Hij je alles gunt. Je mag in zijn bijzijn optimaal tot bloei komen.

‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren.’ Lucas 15:22-23

4. De Vader houdt met zijn vaderliefde van jou …
omdat je bij Hem thuishoort. Hij weet dat je zonder zijn geborgenheid geen leven hebt en aan doodsmachten bent overgeleverd, maar dat je in verbondenheid met Hem pas echt jezelf terugvindt.

‘Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.’ Lucas 15:24

5. De Vader houdt met zijn vaderliefde van jou …
omdat Hij blij is als jij blij bent. Daarom viert Hij jouw bestaan als een groot feest en zal Hij dat altijd samen met jou en iedereen die in zijn huis is blijven vieren.

’Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.’ Lucas 15:32

Stiltetip – Je leest nu meer dan veertig dagen dit dagboek. Je neemt misschien ook al meer dan veertig dagen de tijd om stil te worden bij Jezus. Geweldig dat je het volhoudt en het tot een gewoonte hebt gemaakt! Je zult merken dat het goede leven dat God je gunt steeds meer de overhand krijgt …
Adem dus ook nu weer langzaam in. Houd vast. Adem rustig uit en zie en zeg: ‘Ik ben geliefd’.