Niets verdiend, alles ontvangen

Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?
Romeinen 11:35


Hoe snel proberen we onszelf weer te rechtvaardigen door ons te laten voorstaan op ons goeie gedrag? Misschien zijn we wel bang dat we anders toch afkeuring verdienen. Maar dan heeft Gods genade ons nog niet volledig in de greep. En zijn we nog niet vol van Jezus.

De Romeinenbrief is Paulus’ uiteenzetting van zijn geloof. Het is ook – net als de andere brieven van het Nieuwe Testament – Gods manier om ons duidelijk te maken hoe we het leven en werk van Jezus moeten interpreteren. Want in die brieven draait het allemaal om Jezus.

Als Paulus aan de Romeinen geschreven heeft hoe de natuur van de mens in elkaar zit (hij wil z’n eigen baas zijn), hoe daardoor de zonde macht uitoefent (een mens doet wat hij niet wil), hoe God de zonde aan het licht bracht door de wet te geven (die niemand kan houden), hoe Jezus kwam om de veroordeling weg te nemen (de wet eist de dood voor zondaars, maar Jezus nam die doodstraf op zich), hoe door deze genade Gods Geest ruim beschikbaar komt voor iedereen die in Jezus is (als de genade vrij spel krijgt) en hoe zeker je kunt zijn van dat geloof en die redding, dan …

Dan begint Paulus weer over de genade, als hij kijkt naar Gods plan met Israël. De Israëlieten waren ongehoorzaam aan de wet, zodat Jezus kwam om duidelijk te maken dat we niet zonder Gods genade kunnen. Ook de Israëlieten niet.

En mocht je denken dat je iets, ook maar iets voor God moet doen om Hem tevreden te stellen, lees dan nog eens Paulus’ conclusie.

‘Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’

Vandaag is weer een mooie dag om je te oefenen in dat leven uit genade!