Rust – Onze pleitbezorger in de hemel

Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
1 Johannes 2:1

Ooit was de hemel een plek waar Satan mensen aanklaagde bij God. We weten hoe Job daaronder leed.

Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren (Job 2:7).

De vrienden van Job gaven Job de schuld van zijn leed. Job gaf God de schuld. Maar in de hemelse dimensies werd de echte strijd gestreden.
Job had een voorspraak nodig. Iemand die zijn schuld op zich zou nemen. Dat kwam een vierde vriend hem vertellen: Elihu, de boodschapper van God.

’Maar als hij een pleitbezorger heeft,
een die zijn voorspraak is, één uit duizenden,
om van zijn onschuld te getuigen,
en als God hem welgezind is en zegt:
“Laat niet toe dat hij in de afgrond afdaalt,
ik heb een losgeld voor hem verkregen,”
dan krijgt hij weer vlees op zijn botten als vroeger
en keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd.
Hij bidt weer tot God en God is hem gunstig gezind,
hij roept het uit van vreugde en verschijnt voor hem,
want hij wordt door God in ere hersteld’
(Job 33:23-26).

Toen Job van die genade hoorde, nam hij al zijn woorden over God terug. Prompt veranderde zijn situatie. God kon hem vanuit de hemel meer zegenen dan ooit (Job 42).

De voorspraak in het leven van Job verwijst naar Jezus. Hij is naar de hemel gegaan en heeft als pleitbezorger Satan de mond gesnoerd. Nu kan niets God weerhouden om jou vanuit de hemel te zegenen.

Wink – Genade leert je om vreugde te scheppen in afhankelijkheid. Je mag het kind in je tot rust brengen bij je hemelse Vader.