Rust – Rust aan Gods hart

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Johannes 1:18

God is onzichtbaar. Toch kun je je een voorstelling van Hem maken. Jezus stelt je voor aan de Vader. Hij laat je zien hoe innig verbonden Hij met Hem is. Hij heeft zijn hoofd op de borst van de Vader gelegd. Hij rust aan zijn hart.
Dat hartelijke, warme welkom van de Vader voor de Zoon, zie je dat voor je? Vader en Zoon zo innig verbonden, zo mag jij de Vader voor je zien. Zo mag je Hem kennen.

Zonder Jezus maken we vreemde voorstellingen van God. We zullen Hem nooit echt leren kennen. Maar God in relatie tot Jezus wordt wie Hij voor ons wil zijn: onze Vader.

Jij mag in je relatie met je hemelse Vader dezelfde houding als Jezus aannemen. Je mag je hoofd op zijn borst leggen. Dicht aan zijn hart tot rust komen. Op dat moment legt Hij zijn arm om je heen. Hoe reageer je daarop?

U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven
(Psalm 139:5-6).

Er is geen moment waarop je beter beseft dat je er mag zijn dan in die stille omarming met je eeuwige Vader. Je bent zo gewenst, zo geliefd. In die rust besta je pas echt!

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel
(Psalm 139:14).

Wink – Mediteren is rusten in Gods Woord dat jou bevestigt als zijn kind.