Rust – Satan is het zwijgen opgelegd

De engel van de HEER zei tegen Satan: ‘De HEER zal je het zwijgen opleggen.’
Zacharia 3:2

Ooit klaagde Satan mensen aan in de hemel. Maar dat zou niet zo blijven. De profetie voorspelde dat hem het zwijgen opgelegd zou worden. Wat een rust zou dat geven!
Er wordt in profetische taal een tafereel geschilderd waarin de hogepriester Jozua in het vuil en de onwaardigheid van mensen voor Gods troon verschijnt. Satan spuit zijn aanklachten, maar wordt resoluut de mond gesnoerd. De hogepriester wordt voor Gods troon gerehabiliteerd en tot eer gebracht. En met hem iedereen die hij vertegenwoordigt (Zacharia 3).

Alles in de profetie wijst op Jezus. Hij is dan ook deze hogepriester, de vertegenwoordiger van alle mensen. Hij werd aan het kruis vernederd, maar in de hemel verhoogd. Dat zou ons ten goede komen. Jezus heeft zijn bloed mee de hemel ingenomen om die te reinigen van elke aanklacht die Satan nog tegen ons zou kunnen inbrengen.

Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is (…) voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan (…) met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven (Hebreeën 9:11-12).

Onze zonden zijn vergeven. De hemel is schoon. Satan kan daar niet meer binnenkomen om iemand nog aan te klagen. Jij en ik mogen daar vrij onze plaats innemen en gebruik maken van al Gods zegeningen.
Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen (Hebreeën 10:19-20).

Wink – Omdat Jezus Satan het zwijgen heeft opgelegd kun jij genieten van hemelse rust.