Stilte – Blijf kijken

‘En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt.’
Johannes 17:22 (HSV)

Stel je Jezus voor. Hij straalt. Het licht dat Hij uitstraalt komt van achter Hem vandaan. Dat licht omstraalt Hem en schijnt door Hem heen. Het is het licht van de Vader.

De liefde van de Vader schijnt door de Zoon. Dat is zijn heerlijkheid. Zijn luister. Zijn glorie. Zijn grootheid. Zijn majesteit. Zijn gewicht. Jezus heeft het allemaal van zijn Vader.

En wij hebben het van Hem. Omdat Hij voor ons gebeden heeft en dat gebed is verhoord.

‘Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.’ (Johannes 17:24)

Jezus heeft gebeden dat de heerlijkheid die Hij van de Vader ontvangen heeft ook onze heerlijkheid mag worden. Dat de Vader dus net zo van ons zal houden als van Hem.

‘Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
(Johannes 17:26)

Dat gebed is compleet verhoord. Alles wat God weerhield om van ons te houden heeft Jezus weggenomen. Hij heeft het op zich genomen toen Hij daarvoor stierf aan een kruis. Daarom is Jezus’ gebed of wij mogen delen in zijn heerlijkheid verhoord.

Jezus heeft ons Gods naam bekendgemaakt. God is de Vader die van ons houdt. Zoals de Vader van vreugde straalt over zijn Zoon, zo straalt Hij over ons. Ook wij zijn zijn kinderen. Hij houdt net zoveel van ons. En daarom stralen we net zoals Jezus.

Stiltetip – Lees Johannes 17. Blijf Jezus’ liefde opvangen. Blijf naar Hem kijken, blijf zien en zeggen: ‘Jezus’.