Stilte – Jezus is het beeld van God

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Johannes 1:14

Een plaatje zegt soms meer dan duizend woorden. Wat we hebben gezien kunnen we beter onthouden dan wat we hebben gehoord.
God weet dat. Hij heeft ons zo gemaakt. Daarom heeft Hij ons zijn Woord gegeven, maar ook het beste plaatje bij zijn Woord.
Gods Woord is een mens geworden. Dat is Jezus. Hij laat je zien wat God altijd al heeft willen zeggen. Zoals Jezus is, zo is God.

Hij is het beeld van de onzichtbare God. (Kolossenzen 1:15, NBG ‘51)

God heeft ons een voorstellingsvermogen gegeven. Hij wil graag dat we dat gebruiken. Daarom komt Jezus in de Bijbel in veel beelden naar ons toe. Hij wordt in meer dan 300 benamingen weergegeven. Denk aan Goede Herder, Zoon van God, Roos van Saron, Sterke Held, Wijsheid, Redder, of Licht. In al die beelden vertoont Hij zich als de meest warme en inspirerende persoon die er bestaat.

Probeer je Jezus maar eens voor te stellen. Hij is betrouwbaar. Hij is vriendelijk en zachtmoedig. Hij is vol van de liefde die de Vader voor Hem heeft. Met die liefde houdt Hij van jou. Zo is Hij bij je. Zie je Hem voor je?

Stiltetip – Trek je weer een poosje terug op je vaste plek. Concentreer je daar op Jezus. Neem een half uur de tijd. Gebruik je voorstellingsvermogen. Als je ‘Jezus’ zegt, zie Hem dan ook voor je.