Stilte – Jezus’ stille jongensjaren

‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’
Johannes 14:9

Jezus’ jongensjaren worden wel zijn stille jaren genoemd. Na zijn geboorte en vlucht naar Egypte als baby tot aan zijn eerste openbare optreden als volwassen man van dertig wordt er niets over Hem verteld. We weten niets van die periode. Of toch wel. We weten waar zijn prioriteit lag. Hij had er al jong voor gekozen om bezig te zijn met zijn Vader.

In het evangelie van Lucas kun je lezen dat Jezus zich losmaakt van zijn ouders en alleen achterblijft in de tempel. Hij is dan twaalf jaar. Zijn ouders gaan hem zoeken. Dan hoor je uit zijn eigen mond wat Hem bezig zal houden (Lucas 12:41-52).

‘Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ (Lucas 2: 49).

We weten niets van Jezus’ vormingsjaren, behalve dat Hij zich al jong afzonderde om zijn identiteit te zoeken in zijn hemels Vader.

Als volwassene wordt Hij timmermanszoon genoemd. Verondersteld wordt dat Hij werkte in de zaak van zijn aardse vader Jozef als timmerman. Maar er staat niets in de Bijbel over opgetekend.

Niet wat Jezus deed was in eerste instantie van belang, maar wie Hij zou zijn. Hij is de Zoon van de Vader, de God die zichzelf noemt ‘Ik ben’. Ook Jezus zal zichzelf ‘Ik ben’ noemen. Hij is de perfecte afspiegeling van de Vader.

Ken jij van die stille vormingsjaren? Niet alleen Jezus, maar ook jij wordt in de afzondering met je hemelse Vader wie je bent.

Stiltetip – Volg het voorbeeld van Jezus. Laat je vormen. Blijf de stilte opzoeken. Kies daarvoor telkens een vaste plek. Spiegel je aan Jezus. Zeg: ‘Jezus’.