Stilte – In zijn licht zie je het licht

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Johannes 1:4

Het eerste woord dat in de schepping klonk bracht licht voort.

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. (Genesis 1:3, HSV)

Voordat de zon, de maan en de sterren er waren was er licht.
Waarom licht? Omdat het de duisternis moest verdrijven.

God is licht, lezen we. Er is in Hem geen spoor van duisternis (1 Johannes 1:5).

Jezus zegt van zichzelf ook dat Hij licht is. ‘Ik ben het licht voor de wereld’ (Johannes 8:12).

En zo noemt Hij ons ook. ‘Jullie zijn het licht in de wereld’ (Matteüs 5:14).

Jezus komt met licht. Het eerste wat Hij in jouw bestaan brengt is licht. Stralend licht. Warm licht. Zijn licht.
Waarom? Om je af te scheiden van de duisternis.

‘Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.’ (Johannes 12:46)

Alles waarin je nog tekortschiet wordt door zijn woord veranderd in licht. Je zonden zijn je vergeven.
Alles wat je hoorde wat naar, vervelend en pijnlijk voor je was brengt Hij in het licht van de waarheid. Je bent zeer geliefd.
Alles waar je moeite mee hebt wordt door Hem in stralend licht gebracht. Hij zorgt voor je.
Op alles wat je niet kunt geloven werpt Hij zijn licht. Je mag vertrouwen dat Hij zijn woord waarmaakt.

Jezus plaatst je in zijn licht, waarin geen duisternis is. In dat licht zie je wie je werkelijk bent. Een kind van het licht (1 Tessalonicenzen 5:5).

‘In Uw licht zien wij het licht’ (Psalm 36:10, HSV).

Stiltetip – Stel je Jezus voor als een gestalte vol licht. Zie en zeg: ‘Jezus’.