Verbondenheid – De hartekreet

‘Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.’ Jozua 1:5

Mensen gedijen het beste in liefdevolle relaties. Een warm gezin helpt ieder mens om tot bloei te komen. Een stabiel en emotioneel bevredigend huwelijk heeft een positief effect op kinderen, familie, werk, hobby’s, sociaal leven en zelfs op gezondheid en financiën. Is iemand ook nog eens verbonden met familie en kerk, dan zal die persoon nog sterker zijn in geest, ziel en lichaam. En gelukkiger.

Want dat is onze diepste levensbehoefte: veilig verbonden zijn met anderen.

Het tegenovergestelde is ook waar. Onze grootste nachtmerrie is dat we die verbinding zullen verliezen en verlaten zullen worden. Daarom kun je achter elke woede-uitbarsting, alle kritiek, verdriet en pijn de noodkreet horen: ‘Wees er voor mij!’. Het zijn uitingen van angst voor afwijzing, verlies en het mislukken van relaties.

De pijn van verlatenheid voelt als fysieke pijn. Je kunt er ernstig ziek van worden. Een baby verliest zijn menselijkheid of sterft zelfs als het zich niet kan hechten aan een moeder.

Het grote thema van de Bijbel is verbondenheid. Het begint met Adam die zich verbindt met Eva. Het eindigt met de woorden van de bruid: ‘Kom, Jezus, kom!’. Maar de angst voor scheiding en verlatenheid sluipt er al in als Adam en Eva elkaar gaan oordelen en zich gaan verstoppen voor God en voor elkaar. Jezus ervaart Gods afwezigheid als doodsangst. In het uur van zijn diepste duisternis roept Hij:

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Matteüs 28:46).

Waarom? Zodat God jou en mij zou verzekeren:

‘Ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten’ (Hebreeën 13:5).

Stiltetip – Onderhoud je verbinding met degene die je nooit zal verlaten. Zie en zeg: ‘U bent er en U zult er altijd voor me zijn’.