Verbondenheid – Hemels huwelijk

Houd het huwelijk in ere.
Hebreeën 13:4

Heb je geloof in het huwelijk? Het kwam niet uit de lucht vallen dat mijn vrouw en ik een huwelijksseminar gingen ontwikkelen. We hadden geloof ontvangen voor het huwelijk, ondanks de moeite die we van dichtbij hadden meegemaakt.

Marian en ik hadden gezien hoe onze beide ouders geworsteld hadden met hun huwelijk en uit elkaar gegaan waren, de een na 27 jaar, de ander na 44 jaar. Ook hadden we ondervonden hoeveel schade een huwelijk zonder veiligheid, liefde en respect kan veroorzaken.

Zelf waren we inmiddels 30 jaar getrouwd. We hadden moeilijkheden doorstaan en waren meer en meer de kracht van Gods genade in ons huwelijk en gezin gaan ervaren. We waren ervan overtuigd geraakt dat het huwelijk een hemelse instelling is!

Want waar het in het huwelijk en in elke relatie in de kern om draait is dit: kijk je met je eigen ogen naar elkaar, of zie je wat God in de ander ziet?
Met Gods ogen kijkt de man zo naar de vrouw:

‘Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert jouw schoonheid’ (Hooglied 4:7).

En met Gods ogen kijkt de vrouw zo naar de man:

‘Mijn lief, jij glanst en schittert, jij steekt boven duizenden uit (Hooglied 5:10).

Hier wordt in genadetaal uitgesproken wat een vrouw nodig heeft: onvoorwaardelijke liefde. En wat een man nodig heeft: onvoorwaardelijk respect.
Lijkt dat een onmogelijke opgave? Helemaal niet. Heb je zelf ontdekt hoe God je ziet in Jezus, dan mag je vervolgens leren om ook zo naar de ander te kijken. Dat is het begin van een hemels huwelijk!

Stiltetip – Zoek de stilte. Verbind je in geloof met Jezus en ook met je partner. Zie en zeg: ‘Ik ben volmaakt in U. Hij/zij is volmaakt in U’.