Verbondenheid – Kom uit je gezinsverband

‘Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’
Matteüs 12:50

Niemand kan je zo bevestigen als Jezus. Hoe geliefd je bent, hoe gewild, vergeven en vrij, kan Hij alleen maar zeggen.
Wat Hij je wil geven is dan ook veel meer waard dan wat je uit je familie kunt ontvangen. Sterker nog, hoe jouw familie je ziet kan je in de weg staan om te zien wat Hij in je ziet. Wie meer waarde hecht aan familieverbanden, zal nooit de waardigheid die Jezus wil geven ontvangen. Je zult er daarom radicaal los van moeten komen.

‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard’ (Matteüs 10:37).

Het gaat hier over Gods programma met mensen zoals Hij dat al sinds de schepping heeft ingesteld. Een man wordt pas een man als hij loskomt van thuis en zich laat bevestigen door God, een vrouw pas een vrouw als ze bevestigd wordt door haar man.

Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt (Genesis 2:24).

Natuurlijk eer je je vader en moeder in de bijzondere rol die ze in je leven hebben gespeeld. Maar nu je volwassen bent, ben je gelijkwaardig en zelfstandig. Je maakt allemaal deel uit van Gods grote gezinsverband, met God als Vader.

Wink – God laat de heerlijkheid van Jezus nooit volstromen in een individuele gelovige, maar altijd in Jezus’ lichaam, de gemeente.