Verbondenheid – Verbonden in Gods grote gezinsverband

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Openbaring 7:9

Het is een van de grote voorrechten van het leven met Jezus dat je verbonden bent met een wereldwijd gezin van prachtige mensen. Waar je ook gaat, je zult zult Jezus in hen herkennen.

Ik heb tijdens reizen en vakanties overal kinderen van God ontmoet, soms op conferenties waar je ze kon verwachten, maar ook op onverwachte plaatsen. Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk je je met hen verbonden kunt voelen. Ondanks de verschillen in taal en cultuur herken je dezelfde Geest van Jezus.
Op mijn zeventiende liftte ik met mijn broer door Scandinavië. In Noorwegen werden we opgepikt door een paar jongens. Er was direct een klik: binnen de kortste keren wisselden we onze bewondering en liefde voor Jezus uit. We bleven een heel weekend samen.
In Zuid-Afrika trokken mijn dochter en een vriend door de Makatinivlakte, het epicentrum van de aidsepidemie. Er heerste veel armoede en onverschilligheid in de kraals die we bezochten. Plotseling dook er uit de bosjes een gezin op dat goed gekleed was en straalde. We wisten het meteen: deze mensen houden van Jezus.

We hebben aan een leven lang niet genoeg om samen te beleven hoe heerlijk Jezus’ glorie is. Daarom gunt Hij ons een eeuwig feest voor zijn troon.

In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam (Openbaring 7:9).

Stiltetip – Stel je een menigte voor die niemand tellen kan. Zie en zeg: ‘Samen zijn wij één met elkaar en met U’.