Vrijspraak geeft kracht om niet te zondigen

‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Johannes 8:11

Jezus bukt zich en schrijft in het zand. Wat schrijft Hij?

Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven’ (Jer. 17:13).

De boodschap van geen veroordeling gaat aan de mannen van de wet voorbij. De een na de ander loopt van Jezus weg. De oudste eerst, staat er nadrukkelijk. Logisch ook. Omdat Jezus hen aanspreekt op hun eigen zonden en de wet die mannen steeds meer zondebesef ingepeperd heeft naarmate ze ouder werden (Hebr. 10:2-3). Terwijl de vrijspraak van Jezus je juist vrij maakt uit elk zondebesef, zodat je er steeds meer van doordrongen raakt dat de zonde overwonnen is (Hebr. 9:25-26).

Jezus plaatst de vrouw die op overspel betrapt is in de volle gloed van zijn genade. Hij spreekt haar vrij van elke veroordeling en legt haar die vrijspraak in de mond. Maar zal Hij haar alsnog veroordelen als ze toch weer zondigt? Absoluut niet, Hij neemt immers alle zonden van de hele wereld op zich, ook elke zonde van die vrouw. Met dat Hij haar vrijspreekt uit de veroordeling, spreekt Hij haar ook vrij uit de macht van de zonde. Want in die vrijspraak zit de kracht om niet langer te blijven zondigen (Rom. 5:17).

‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer’ (Joh. 8:11).

God plaatst je eerst in je positie: je zonden zijn je vergeven; je bent nu rechtvaardig verklaard op grond van Jezus’ volmaakt volbrachte werk aan het kruis. Vervolgens werkt God die positie uit in de praktijk: zijn Geest helpt je om niet langer aan de zonde toe te geven of zelfs maar te denken, maar die achter je te laten.

Johannes 8