Wijsheid – De alleen wijze God

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Jesaja 40:28

Kijk om je heen en verbaas je over Gods wijsheid. Kijk bijvoorbeeld naar de aarde en haar plek in het heelal, hoe alles elkaar in evenwicht houdt. Of kijk dieper het heelal in. Je raakt niet uitgekeken.

De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd (Spreuken 3:19).

Of kijk naar de flora en fauna op aarde. Verbaas je over de kleinste details die elkaar in leven houden.

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde (Psalm 104:23).

Kijk ook naar de tijd. Wie kan haar meten?

‘Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht’ (Daniël 2:20).

Of kijk in de geschiedenis. Welke wijsheid zit er achter die voortdurende verschuiving van volken en hun machthebbers?

Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis (Daniël 2:21).

Waar komt alles vandaan, waar leidt alles naartoe?

Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid (Jesaja 28:29).

Gods wijsheid is niet te doorgronden, maar je mag erop vertrouwen. Jezus geeft je dat vertrouwen. Hij geeft je de zekerheid dat alles heerlijk zal zijn.

Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen (Romeinen 16:8 NBG ’51).

Stiltetip – Verbaas je in de stilte over Gods wijsheid. Zie en zeg: ‘Ik aanbid U!’