Wijsheid – De wijze

Wie wijs is heeft ontzag voor uw naam.
Micha 6:9

Gods Woord roemt de wijze. Hij heeft ontzag voor God. Zoals jij. Lees onderstaande teksten om je met deze wijze te identificeren.

(Geloof je niet dat jij zo wijs bent? Lees dan door tot de laatste tekst. Neem die ter harte en begin daarna van voren af aan).

 • De wijze heeft ontzag voor God:

Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid (Spreuken 15:33).

 • De wijze neemt een vermaning ter harte:

Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert (Spreuken 9:9).

 • De wijze weet waar hij gaat:

Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan, dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid (Spreuken 14:8).

 • De wijze is bescheiden:

Een wijze loopt niet met zijn kennis te koop, het gebazel van een dwaas leidt tot een ramp (Spreuken 10:14).

 • De wijze spreekt verstandig:

Wie een wijs hart heeft, spreekt verstandige woorden, en geeft kracht aan het betoog van zijn lippen (Spreuken 16:23).

 • De wijze roept respect op:

De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid (Prediker 10:12).

 • De wijze brengt genezing aan met zijn woorden:

De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing (Spreuken 12:14).

 • De wijze is stabiel:

Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt (Spreuken 9:1).

 • De wijze wordt steeds krachtiger:

Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker (Spreuken 24:5).

 • De wijze is machtiger dan machthebbers:

De wijsheid geeft de wijze meer macht dan tien machthebbers in een stad bezitten (Prediker 7:19, NBG ‘51).

 • De wijze is mild:

Wie heeft wijsheid? Wie kent de verklaring van de dingen? De wijsheid straalt de mens van het gezicht en verandert strenge ogen in een milde blik (Prediker 8:1).

 • De wijze is zachtmoedig:

Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid (Jakobus 3:13 NBG ‘51).

 • De wijze is niet afhankelijk van ervaring:

Niet de ouderdom maakt wijs, de jaren leiden niet vanzelf tot een juist oordeel (Job 32:9).

 • De wijze heeft een hoopvolle toekomst:

Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren (Spreuken 24:14).

 • De wijze is dankbaar voor elke dag:

Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult (Psalm 90:12).

 • De wijze ontvangt wijsheid van Gods Geest:

Luister, neem mijn berispingen ter harte – dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid (Spreuken 1:23).

 • De wijze vraagt God om wijsheid:

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven (Jakobus 1:5).

Stiltetip – Neem weer een half uur de tijd om je te concentreren op Jezus. Kom tot rust. Begin met mediteren op bovenstaande teksten. Word dan stil. Adem diep in, houd vast, adem rustig uit. Zie voor je hoe je samen met Jezus bent, de wijsheid in eigen persoon. Bedenk dat je zijn wijsheid ontvangt door zijn Geest in je hart. Zie en zeg: ‘U bent mijn wijsheid. U bent wijs in mij. Daarom ben ik wijs’.