Wijsheid – Jezus’ gouden regel

‘Behandel de mensen zoals u door hen behandeld wilt worden.’
Matteüs 7:12 (GNB)

Wat is wijsheid? Hoe nemen we de juiste besluiten? Wat is de beste manier om te handelen? Om met elkaar om te gaan?

Door de eeuwen heen hebben veel mensen daar hun hersens op gebroken. Socrates, Plato en Aristoteles hielden zich ermee bezig. Descartes, Spinoza, Heidegger. Nietsche werd er zelfs gek van. Ze zochten naar wijsheid en kracht in zichzelf om die vraag te beantwoorden. Alles wat ze konden bedenken wijkt nauwelijks af van wat Confusius al zei (Kong Fuzi, 551-479 voor Christus):

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’.

Het is een volkswijsheid die iedereen zal herkennen. Breng de ander geen schade toe, dan zul je geen schade van de ander ondervinden.

Het waren dezelfde woorden die de Joodse wijsgeer Hillel rond het begin van onze jaartelling uit de wet van Mozes haalde. Maar Jezus draait deze regel radikaal om. Hij kiest geen negatief en passief uitgangspunt, maar een positief en actief.

‘Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo’ (Matteüs 7:12, HSV).

Jezus roept op tot naastenliefde. Hij inspireert je om je in te leven in de ander en je met elkaar te verbinden. Dit kan geen volkswijsheid zijn, het kan zelfs niet bedacht zijn door de beste denkers, omdat het Gods wijsheid is.

Je moet geloof hebben in Gods geloof in mensen om deze gouden regel in praktijk te brengen. Dit is wijsheid van boven!

Stiltetip – Ontvang weer Gods liefde. Overweeg hoe je Jezus’ woorden kunt toepassen. Bid voor je naasten. Bedenk wat jij van hen zou willen. Geef hen dat zelf. Zie en zeg: ‘U bent liefde. Ik geef liefde’.