Wijsheid – Jezus is Gods wijsheid in ons

Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden.
1 Korintiërs 1:30

Als de profeet Jesaja 600 jaar voor Christus de messias voor zich ziet, dan ziet hij iemand die vol is van wijsheid.

De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER (Jesaja 11:2).

Als Jezus opgroeit, wordt inderdaad benadrukt dat Hij vol wijsheid is, omdat Gods genade op Hem rust.

Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem (Lucas 2:40).

Wanneer Hij begint op te treden in het openbaar, verbazen de mensen zich dan ook over zijn wijsheid. Wat Hij zegt en doet is raak.

Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen?’ (Matteüs 13:54).

Jezus draagt alle wijsheid in zich. Alles wat de gemeente moet weten om inzicht te krijgen in problemen, om goede besluiten te nemen en om een liefdevol, veilig en voorspoedig leven te bevorderen is in Hem te vinden.

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen (Kolossenzen 2:2-3).

Jezus zelf is onze wijsheid. En bedenk: we zijn één met Hem, Hij woont in ons!

Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid (1 Korintiërs 1:24).

Wink – Wijsheid is een vrucht van de Geest die in ons leeft.