Wijsheid – Spreuken 8

Roept Wijsheid niet, laat Inzicht haar stem niet horen?
Spreuken 8:1

In Spreuken 8 wordt de wijsheid in alle toonaarden bezongen. Ze wordt zelfs als een persoon voorgesteld. Je herkent in haar gemakkelijk een profetische weergave van Jezus. Hij biedt Zich als Wijsheid aan. Luister maar.

Jezus wordt het begin van Gods schepping genoemd (Openbaring 3:14). Net als Wijsheid.

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg (22-23).

God zegt van Jezus dat Hij zijn geliefde Zoon is, in wie Hij vreugde vindt (Matteüs 3:17). Dat zegt Wijsheid ook van zichzelf.

Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw (30).

Jezus noemt zichzelf de weg (Johannes 14:6). Wijsheid prijst je gelukkig op haar weg.

Nu dan, zonen, luister naar mij, gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft (32).

Jezus noemt zichzelf de waarheid, net als Wijsheid.

Mijn mond verkondigt slechts de waarheid (7).

Jezus noemt zichzelf het leven. Wijsheid ook.

Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER (35).

Net als Jezus komt wijsheid met genade. Omdat ze Jezus zelf is.
Je boft enorm: met Jezus ontvang je haar. Ze past bij jou en is blij met jou als ze je vindt in Gods aanwezigheid.

Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met alle mensen (30-31).

Stiltetip – Neem een half uur rust bij Jezus. Mediteer op Spreuken 8. Vul jezelf met de wijsheid van Jezus. Zie en zeg: ‘U bent mijn wijsheid.’