Wijsheid – Waar Jezus’ wijsheid Hem brengt

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.’
Johannes 12:23

Wijsheid in praktijk brengen is inzicht in je situatie zo toepassen dat je zelf het beste tevoorschijn komt en jouw beslissingen anderen verder helpen.

Jezus heeft inzicht in zijn situatie en in zijn levensopdracht. Dat zal Hem optimaal zichtbaar maken en de hele wereld dienen.

De Joden willen hem naar hun wet stenigen. Maar Hij levert zichzelf niet uit, omdat het zijn tijd nog niet is (Lucas 4:30, Johannes 5:18, 7:1, 30, 8:20, 59, 10:31). Hij weet dat Hij op een andere manier moet sterven (Matteüs 26:2), Johannes 12:32).

Maar in de nacht voor het Pesachfeest is het zijn tijd (Johannes 13:1, 17:1). Nu zal Hij zich wel overgeven aan de Joden. Die zullen Hem deze keer namelijk overdragen aan de Romeinen, omdat ze tijdens het feest hun handen schoon willen houden (Matteüs 26:1-5, 27:1-2, Lucas 22:2).

Zo weet Jezus de situatie precies naar zijn hand te zetten: Hij wordt gekruisigd door de wereldmacht en niet gestenigd door de Joden (Johannes 18:31-32). Zijn missie is immers dat Hij voor de zonden van de hele wereld moet sterven en niet alleen voor die van één volk (Lucas 24:6-7).

Jezus’ identiteit komt in de keuzes die Hij maakt grandioos tevoorschijn. Een identiteit die iedereen dient. Want Hij is het lam van God, dat de zonden van de hele wereld wegneemt (Johannes 1:29, 1 Petrus 1:18-21).

Stiltetip – Wordt weer stil bij Jezus. Bedenk hoe Hij de juiste tijd en wijze kent, ook in jouw situatie. Dank Hem dat Hij met zijn Geest in je leeft om je identiteit tevoorschijn te helpen. Zie en zeg: ‘U bent mijn Heer. U leidt mij’.