Wijsheid – Wat dwaas is, is wijs

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden?
Jakobus 3:13

De grap van het evangelie is dat het alles op z’n kop zet. Of moeten ik zeggen dat het alles wat op z’n kop stond juist recht zet? In ieder geval daagt het evangelie je uit om alles anders te gaan zien.

Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen (1 Korintiërs 1:27-29).

  • De laatsten – de eersten

‘Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten’ (Matteüs 20:16).

  • Gering – in aanzien

‘Wie gering is geeft hij aanzien’ (Lucas 1:52).

  • De kleinste – de grootste

‘Wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot’ (Lucas 9:48).

  • Zwak – sterk

In mijn zwakheid ben ik sterk (2 Korintiërs 12:10).

  • Dood – leven

Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus (Romeinen 5:17).

  • Dwaas – wijs

Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden (1 Korintiërs 3:18-19).

Wink – Wie zichzelf heeft weggegeven aan Jezus, loopt zichzelf niet langer in de weg.